ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: IP INDUSTRIE ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΑΣΙΩΝ EASY LINE ΓΙΑ 165 ΦΙΑΛΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΜΟΝΟΖΩΝΙΚΗ MODEL JG 166-6 ACF (ΚΩΔ:)