ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΣΤΙΦΤΗΣ-ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ 32LH (ΚΩΔ:9300027)