ΧΩΑΝΕΣ - ΦΟΥΣΚΕΣ

Εταιρία:
FM INDUSTRIAL

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ø 50 mm (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
ΕΞΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ Ø 200 mm
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟI AΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)