Ευρύτατη γκάμα
επαγγελματικού εξοπλισμού
Μεταφορά και εγκατάσταση
του μεταχειρισμένου εξοπλισμού
Αποθήκευση και φύλαξη
του εξοπλισμού σας
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρία:
INOX DOBROS

Κωδ.: TR90.290

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ