Ευρύτατη γκάμα
επαγγελματικού εξοπλισμού
Μεταφορά και εγκατάσταση
του μεταχειρισμένου εξοπλισμού
Αποθήκευση και φύλαξη
του εξοπλισμού σας
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

FM INDUSTRIAL SPAIN

INOX DOBROS

HR FAINCA SPAIN

DOCRILUC SPAIN

MAXIMA HOLLAND

ERATOS SPAIN

ELEGEN ITALY

PAVESI PIZZA OVENS.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΛΕΜΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

HOT DEALS

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ