Ευρύτατη γκάμα
επαγγελματικού εξοπλισμού
Μεταφορά και εγκατάσταση
του μεταχειρισμένου εξοπλισμού
Αποθήκευση και φύλαξη
του εξοπλισμού σας
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FM INDUSTRIAL

HR FAINCA

ERATOS

INOX DOBROS

ELEGEN

PAVESI PIZZA OVENS.

HALL1 STAND B23

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ XENIA 2018

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΕΜΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ