Ευρύτατη γκάμα
επαγγελματικού εξοπλισμού
Μεταφορά και εγκατάσταση
του μεταχειρισμένου εξοπλισμού
Αποθήκευση και φύλαξη
του εξοπλισμού σας
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστοτόπου

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών στον ιστότοπo μας, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της σίγουρης και σωστής χρήσης του.  Κατά την επισκεψή σας στon ιστοτοπό μας, (www.exes.gr) είτε εγγράφεστε στο “newsletter” ή ερχόσαστε σε επικοινωνία μαζί μας μέσω της “φόρμας επικοινωνίας”, τα προσωπικά δεδομένα  που συλλέγονται προστατεύονται τηρόντας τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων.
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Ακόμη, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας του ιστοτόπου μας, παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.
Υπεύθυνο νομικό πρόσωπο υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία EXES.
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα κατά την εγγραφή σας στο “newsletter”, ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω της “φόρμας επικοινωνίας”.
Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, και την εγγραφή στο “newsletter” μας, αποθηκεύονται οι παρακάτω πληροφορίες.
·          Η διεύθυνση IP.   
·          Η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης.
·          Ο τύπος του περιηγητή που χρησιμοποιείτε.
·          Στοιχεία Google Analytics
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα πολιτική απορρήτου, καθώς και με τη συγκατάθεσή σας, ανάλογα με την περίπτωση. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για την προστασία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, καθώς και για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας του ιστοτόπου.
Για τις παραπάνω αναφερόμενες πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπο μας μέσω της φόρμας εγγραφής “newsletter”:
 
1)      Το δικαίωμα να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα σας, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία μας.
2)      Το δικαίωμα να απαιτήσετε από την εταιρία μας, κατόπιν επικοινωνίας, τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.
3)      Το δικαίωμα να εξασφαλίζετε κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία μας τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων .
4)      Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων.
5)      Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση τους από την εταιρεία μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ