Ευρύτατη γκάμα
επαγγελματικού εξοπλισμού
Μεταφορά και εγκατάσταση
του μεταχειρισμένου εξοπλισμού
Αποθήκευση και φύλαξη
του εξοπλισμού σας
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Νέα μοντέλα για το 2020 του ισπανικού εργοστασίου FMINDUSTRIAL!!

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ