Ευρύτατη γκάμα
επαγγελματικού εξοπλισμού
Μεταφορά και εγκατάσταση
του μεταχειρισμένου εξοπλισμού
Αποθήκευση και φύλαξη
του εξοπλισμού σας
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΜΠΟΥΦΕ

Εταιρία:
INOX DOBROS

Κωδ.: MEBF.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ